Розвиток інтелектуальних здібностей

03 Nataliia Avramchuk

Аврамчук Наталія Вікторівна,

вихователь ДНЗ № 22 м.Рівне,

вихователь вищої категорії,

керівник гуртка “Логіко-математичні ігри”,

Ефективний розвиток інтелектуальних здібностей дітей дошкільного віку — одна із актуальних проблем сучасності. Дошкільники з розвиненим інтелектом швидше запам’ятовують матеріал, більш впевнені в своїх силах, легше адаптуються до нового оточення, краще підготовлені до школи. Інтелектуальна праця дуже не легка, і, враховуючи вікові особливості дітей дошкільного віку, педагоги повинні пам’ятати, що основний метод розвитку — проблемно-пошуковий, а головна форма організації — гра.

      В дошкільній педагогіці існує чисельне різномаїття методичних матеріалів: методик, технологій, які забезпечують інтелектуальний розвиток дітей. Найбільш ефективним посібником є логічні блоки Дьєнеша.

      Визначені завдання використання логічних блоків у роботі з дітьми:

  1. Розвиток логічного мислення. Розвиток уявлення про множину, операції над множинами (порівняння, поділ на два або більше число підкласів, класифікація, абстрагування). Формування уявлення про математичні поняття (алгоритм, кодування і декодування інформації, кодування з від’ ємним знаком).
  2. Розвиток вміння виявляти властивості в об’єктах, називати їх, адекватно позначати їх відсутність, узагальнювати об’єкти за їх властивостями (за однією, двома, трьома), роз’яснювати подібність і розбіжність об’єктів, обгрунтовувати свої роздуми.
  3. Ознайомити з формою, кольором, величиною, товщиною об’єктів.
  4. Розвивати просторові уявлення.
  5. Розвивати знання, вміння і навички для самостійного розв’язку навчальних і практичних завдань.
  6. Виховувати самостійність, ініціативу, наполегливість у досягненні мети, подоланні перешкод.
  7. Розвивати пізнавальні процеси, розумові операції.
  8. Розвивати творчі здібності, уяву, фантазію, здатність до моделювання і конструювання.
  9. Розвивати психічні функції пов’язані з мовленнєвою діяльністю.

Вирішення цих завдань значно покращує успішне оволодіння основами математики і інформатики дітьми в подальшому.
C3-puzzles

Залишити відповідь